Humoristiske artikler siden 2000
Spalter
Tips og triks
Irrasjonell oppførsel
Brev til firmaer
Miljøhjørnet
Anmeldelser
Fascinasjon
Øvrige tekster
Gamle bragder
Under lupen
Hybelens herre
Tegneserien
Spør Kryptor
Roteloftet
Bak siden
Om tragisk.com
Utdatert?
Kontakt oss
I sosiale medier
facebook-logo.png
twitter.png
youtube.png
tragisk.com for 5 år siden: Phooningens arvtagere

brevlogo.gif 

Statens Vegvesen: Operasjon Fartsdempere

triks003.jpg Vi kjenner alle noen kverulanter eller flisespikkere, som bare må påpeke hver minste lille filleting. Slike folk er utrolig irriterende, men samtidig gir det følelse av velbehag å være en selv. Her følger bevismateriale for at Daniel ikke bare er full av iboende djevelskap i form av kverulanse, men at han også er en flisespikker av verdensklasse. For hvem andre i hele vårt langstrakte land lager en så stor sak ut av et bindestrek?

Dette er saken:
På Vegvesenets fartsdemperskilt er ordet «fartsdempere» delt på to linjer, men uten bruk av bindestrek; altså «farts dempere». Det samme gjelder noen tilfeller av «fartshumper». Daniel så seg lei av dette og sendte et e-brev som virkelig satte alt på spissen for å få ryddet problemet av veien. Her er brevet Daniel sendte:

Brevet Daniel sendte til Statens Vegvesen

triks004.jpg Hei.

Bakgrunnen til dette e-brevet kan virke som en bagatell for noen, men for meg, i et land hvor rettskrivningen allerede er altfor dårlig, er det faktisk ganske viktig å få informert dere om dette.

På veistrekninger med fartshumper har jeg sett flere plasser at det er satt opp fareskilt med hump-symbolet. Under dette er det et tekstskilt hvor det for det utrente øye står «Fartshumper». Det gjør det dog ikke. Sannheten er at det står:

Farts
humper

At ordet er delt på to linjer er jo i og for seg ikke et problem, men måten det er gjort på strider imot rettskrivningsreglene vi har i dette landet. Korrekt måte ville vært:

Farts-
humper

Slik det står nå, tydes det faktisk «farts humper», med andre ord en orddeling vi ser at blir mer og mer vanlig hos dagens ungdom og barn i barneskolealder. Hvordan kan man forvente at de får bukt med dette problemet når de ser hva offentlige etater som Statens Vegvesen kan få seg til å gjøre? «Statens Vegvesen skriver jo sånn,» kan de si. Hva kan en svare til slikt?

Som tidligere nevnt, er det nok skammelig få bilførere som legger merke til detaljer som «farts humper». Det skumle er at de som faktisk gjør det, legger merke til det til gangs. Faktisk kan det utvikle seg til et lite irritasjonsmoment for føreren, som, i verste fall, tar oppmerksomheten bort fra selve kjøringen. Utover dette kan det at føreren ser feilskriving hos Vegvesenet føre til at han blir irritert og sur, og vi vet jo alle hva slikt humør gjør med bilkjøringen. Vi har nok av aggressive og frampå førere i dette landet, det viser dødstallstatistikkene.

Hva er så poenget med å framprovosere slike holdninger blant bilførerne ved å plassere så elementære skrivefeil på skilt som settes opp i disse dager? Intet overhodet.

Om ikke annet håper jeg i alle fall på et svar på dette e-brevet, men aller helst ser jeg selvfølgelig at feilen blir rettet. Skrivefeil på offentlige skilt er ikke noe man bør tolerere. Riktignok finnes det eksempler på veiskilt hvor veinavnet er forskjellig i hver av endene av veien. Dette er dog ikke noe universalt; bare de som kjenner området godt legger merke til dette fordi veinavnet ikke er et ord i seg selv. Da blir det noe annet med «fartshumper» som er et allment kjent ord, samt at det ikke er en vanlig skrivefeil som er problemet, men orddelingen i seg selv, og man bør følgelig slå hardt ned på dette problemet før det får alvorlige konsekvenser.

Med vennlig hilsen
Daniel

Svaret fra Vegvesenet

Brevet Jadda. Deretter tok det to måneder hvor brevet ble sendt hit og dit innenfor etaten for å finne den ansvarlige for ugjerningen. Høyst sannsynlig ble det vel tatt opp på et par-tre møter også for å få bukt med problemet. Enden på visa ble at Daniel fikk et brev i postkassa. Virker dette for søkt, så trykk mer enn gjerne på bildet til høyre og se en autentisk kopi av brevet (riktignok med navn, underskrifter o.l. fjernet for å beskytte avsenderen mot eventuelle komplikasjoner). Her følger en avskrivning av brevet Daniel mottok:

Feilskriving på trafikkskilt

Vi viser til Deres E-post datert 2001-02-10, hvor det vises til at ordet "Farts humper" som står på mange av våre underskilt, er feil skrevet, dvs. uten bindestrek. Statens vegvesen er selvfølgelig helt enig i at ordet skal ha bindestrek når det står over to linjer.

Vi beklager at dette ikke er rettet opp tidligere, og gjennom kopi av dette brevet til vår skiltleverandør (samt telefon i dag), regner vi med at på alle nye skilt vil ordet bli riktig skrevet.

Vi takker for din henvendelse.

Status: Vellykket

triks005.jpg
PERSONLIG SEIER: Det var stort for Daniel å se det rettskrevne skiltet.
Foto: Tommy.
Det skulle ta lang tid før virkningene av saken trådde i kraft. Veldig lang tid. I Vegvesenets brev stod det jo ettertrykkelig at det skulle bli riktig på alle nye skilt. Med andre ord var det ingen planer om å bytte ut alle skiltene over det ganske land.

Det skulle faktisk vare og rekke helt til oktober 2001 før vi først fikk bevis for at Daniel har greid å rikke på grunnpilarene i det norske samfunnet. For en sen høstkveld observerte nemlig Daniel selv et skilt med den berømte bindestreken. Tilfeldig forbipasserende som han var, ble det et følelsesladd øyeblikk da han så sitt livsverk rautende mot ham i Søbstadveien ved Heimdal i Trondheim.

Da dette helt klart var en personlig seier for Daniel, bestemte han seg for igjen å oppsøke stedet, denne gang med Tommy som fotograf. Denne gangen var møtet med det Danielpåvirkede skiltet mindre følelsesladd, men gjensynsgleden var likevel til stede.

Så tenk på det, neste gang du ser et skilt med underteksten
Farts-
dempere
— at den bindestreken kan du takke tragisk.com-Daniel for.

Noen må jo ordne opp i dette herpa samfunnet.