Humoristiske artikler siden 2000
Spalter
Tips og triks
Irrasjonell oppførsel
Brev til firmaer
Miljøhjørnet
Anmeldelser
Fascinasjon
Øvrige tekster
Gamle bragder
Under lupen
Hybelens herre
Tegneserien
Spør Kryptor
Roteloftet
Bak siden
Om tragisk.com
Utdatert?
Kontakt oss
I sosiale medier
facebook-logo.png
twitter.png
youtube.png
tragisk.com for 5 år siden: Phooningens arvtagere

Et nytt trossamfunn kommer til verden. En ny verden er på vei. En ny vei i trossamfunn.

tsmlogo.gif

Verdens første nedlagte trossamfunn

Ideologi | Opphøyde skrifter | Trosbekjennelsen | Innmelding | Historie | Symboler

Symboler

Mast Not-kvadratet

tsmmastnot.gif Dette er Mast Not-kvadratet, og som navnet indikerer, er det symbolet til de øverste lederne i trossamfunnet. Tegnet symboliserer blant annet enhetlig samhold, og selv om det i første rekke er for trossamfunnets forstandere, betyr ikke det at det er ulovlig for andre å tegne det ned. Det er likevel kun de som med rette kan kalle seg forstandere av Tragismen som har lov til å bære kvadratet.

Mast Los-krysset

tsmmastlos.gif I motsetning til Mast Not-kvadratet, kan dette krysset bæres av alle som måtte ønske det. Krysset (og merk at alle sidene er like lange, dette er et kryss, ikke et kors) indikerer at bæreren er tragist (selv om ingen er påkrevd å ha symbolet på seg), og ut over det symboliserer krysset det du selv måtte legge i det.